Noteikumi un nosacījumi

1. Noteikumu piekrišana Piekļūstot [Jūsu elektronisko cigarešu vietnei] (“Tīmekļa vietne”) vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi”) un uzņemties tos. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo vietni.

2. Vecuma ierobežojums Šī vietne ir paredzēta lietošanai tikai personām, kuras ir sasniegušas likumīgu smēķēšanas vecumu savā jurisdikcijā. Izmantojot šo vietni, jūs apstiprināt, ka esat sasniedzis likumīgu smēķēšanas vecumu jūsu jurisdikcijā. Mēs paturam tiesības pārbaudīt lietotāju vecumu un varam liegt piekļuvi jebkurai personai, kura, mūsuprāt, nav sasniegusi likumīgu smēķēšanas vecumu.

3. Elektronisko cigarešu produkti a. Produkti un informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēti pieaugušajiem un ir paredzēti tikai atpūtas un izglītības nolūkiem. b. Iegādājoties elektronisko cigarešu izstrādājumus, izmantojot šo vietni, jūs apstiprināt, ka jums ir likumīgi atļauts to darīt jūsu jurisdikcijā.

4. Privātuma politika a. Šīs vietnes lietošanu regulē arī mūsu konfidencialitātes politika, kas atrodama [Saite uz konfidencialitātes politiku]. b. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat savas informācijas apkopošanai, izmantošanai un izpaušanai, kā aprakstīts mūsu konfidencialitātes politikā.

5. Lietotāja konts a. Ja šajā vietnē izveidojat kontu, jūs esat atbildīgs par sava konta drošības uzturēšanu un visām darbībām, kas notiek jūsu kontā. b. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju, veidojot savu kontu. c. Jūs esat atbildīgs par savas paroles saglabāšanu un piekrītat neizpaust sava konta akreditācijas datus citiem. d. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādu nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam vai tā izmantošanu.

6. Produktu pasūtījumi a. Veicot pasūtījumu, izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju. b. Mēs paturam tiesības atteikt vai atcelt jebkuru pasūtījumu pēc saviem ieskatiem. c. Cenas, pieejamība un produktu apraksti var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

7. Intelektuālais īpašums a. Visu šīs vietnes saturu, tostarp tekstu, attēlus, logotipus un preču zīmes, aizsargā intelektuālā īpašuma likumi, un tas pieder [Jūsu uzņēmuma nosaukums] vai tā licences devējiem. b. Jūs nedrīkstat izmantot, reproducēt vai izplatīt saturu no šīs vietnes bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

8. Atbildības ierobežošana a. [Jūsu uzņēmuma nosaukums] nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai ievainojumiem, kas radušies šajā tīmekļa vietnē iegādāto elektronisko cigarešu produktu lietošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā. b. Mēs negarantējam šajā tīmekļa vietnē esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai uzticamību.

9. Izbeigšana a. Mēs paturam tiesības jebkura iemesla dēļ pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi šai vietnei, tostarp, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus.

10. Piemērojamie tiesību akti Šos noteikumus regulē [Jūsu jurisdikcija] likumi un tie tiek interpretēti saskaņā ar tiem. Jebkura juridiska darbība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir ar tiem saistīta, ir jāiesniedz [Jūsu jurisdikcija] tiesās.

11. Kontaktinformācija Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums uz [Contact Email].

Izmantojot šo vietni, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Šie noteikumi var tikt mainīti bez brīdinājuma, un jūsu pienākums ir tos regulāri pārskatīt.

Log in
Sign up
Create an account
Log in
Strong! Your password is excellent. You are good to go!
By clicking the “Sign up” button, you are creating a Freepik account and therefore you agree to Freepik Company’s Terms of Use and Privacy Policy.