Tržni standardi

HIGS je od leta 2016 zaupanja vredno evropsko podjetje v industriji vape. Naše odlične proizvodne storitve privabljajo stranke iz več kot 13 držav. Prednost dajemo dolgoročnim odnosom, ki temeljijo na zaupanju, zanesljivosti in spoštovanju. Poštenost in preglednost sta naš temelj za pošteno in etično ravnanje. S temi vrednotami družba HIGS zagotavlja vrhunske izdelke in storitve ter si s tem pridobiva neomajno zvestobo strank.

Log in
Sign up
Create an account
Log in
Strong! Your password is excellent. You are good to go!
By clicking the “Sign up” button, you are creating a Freepik account and therefore you agree to Freepik Company’s Terms of Use and Privacy Policy.