Tržni standardi

NAČELA PRODAJE IN TRŽENJA

HIGS odločno zagovarja prizadevanja za preprečevanje dostopnosti izdelkov za uparjanje mladim posameznikom in v celoti podpira omejitve in smernice za trženje, ki bodo omejile izpostavljenost mladih oglaševanju in podpori vseh izdelkov za uparjanje.

HIGS odločno podpira prizadevanja za oviranje dostopnosti izdelkov za vaping mladim posameznikom, HIGS pa v celoti pozdravlja omejitve in priporočila glede trženja, ki bodo zmanjšala izpostavljenost mladih oglaševanju in odobravanju vseh izdelkov za vaping.

Hkrati pa si HIGS še naprej neomajno prizadeva, da bi bil odraslim kadilcem zagotovljen enakopraven dostop do natančnih in dejanskih informacij o izdelkih za uplinjanje ter do raznolike ponudbe izdelkov za uplinjanje.

HIGS je določil naslednja temeljna načela:

 • Naše blago je namenjeno izključno odraslim kadilcem kot nikotinska alternativa.
 • Naše blago se ne sme oglaševati osebam, mlajšim od 18 let.
 • Naše blago se ne sme prodajati posameznikom, mlajšim od 18 let, niti ga ti ne smejo uporabljati.

TRŽNI STANDARDI

Smernice, ki urejajo trženje izdelkov HIGS, so naslednje:

 1. Pri oglaševanju izdelkov HIGS se je treba izogibati uporabi risank, risanih slik, animejev ali drugih oblik, ki bi lahko nagovarjale mlado občinstvo ali bile povezane z mladinsko kulturo.
 2. 2. Trženje izdelkov HIGS ne sme posnemati blagovnih znamk, trgovskega sloga ali blagovnih znamk, ki se običajno pojavljajo pri izdelkih, namenjenih mladim ali povezanih z mladinsko kulturo.
 3. 3. Čeprav lahko naši oglasi posameznike spodbujajo k zamenjavi cigaret, izdelkov HIGS ne smemo prikazovati kot pripomočkov za opuščanje kajenja.
 4. 4. Izdelkov HIGS ne smemo tržiti tako, da bi potrošnikom zatrjevali terapevtske koristi, varnost ali zdravstveno ustreznost, in jih ne smemo oglaševati kot izdelke, ki ne povzročajo sekundarnih učinkov na zdravje.
 5. 5. Na etiketah izdelkov morajo biti natančno prikazane sestavine, ki so prisotne v vsakem izdelku, v tržnih komunikacijah pa mora biti izrecno navedena prisotnost nikotina, če je to primerno.
 6. 6. Naša trženjska prizadevanja se morajo osredotočiti na sedanje uporabnike cigaret in ne smejo biti namenjena spodbujanju nekadilcev, da začnejo uporabljati izdelke za uparjanje.
 7. 7. Pri trženjskih prizadevanjih ne bi smeli neposredno ali posredno uporabljati zdravstvenih delavcev, ki bi podpirali izdelke HIGS.
 8. 8. Govorci in posamezniki (vključno z vplivneži), ki nastopajo v trženjskem ali oglaševalskem gradivu, morajo biti videti stari vsaj 25 let.
 9. 9. Tiskani oglasi naj se pojavljajo le v kanalih in publikacijah z demografsko skupino odraslih (21+), kar zagotavlja odgovorno usmerjanje.
 10. 10. Trženje ali sponzoriranje dogodkov naj bo omejeno na dogodke z demografsko skupino odraslih (18+), s čimer se ohranja odgovorna promocija.
 11. 11. Vsi zunanji oglasi, vključno z digitalnimi oblikami (razen mobilnih oglasov, npr. na prevoznih sredstvih), morajo biti oddaljeni vsaj 300 metrov od osnovnih ali srednjih šol, objektov, namenjenih mladim, ali objektov za varstvo otrok.
 12. 12. Razen če niso namenjena izključno strokovnemu občinstvu, tržna sporočila, ki promovirajo [e-cigarete, ki vsebujejo nikotin, in njihove sestavne dele, izdelke HIGS [ki nimajo dovoljenja za promet kot zdravila], niso dovoljena v naslednjih medijih:
 13. časopisih, revijah in periodičnih publikacijah
 14. spletni mediji in nekateri drugi elektronski mediji
 15. 13. V skladu z obvestilom o izvrševanju, ki ga je izdal Odbor za oglaševalsko prakso (CAP), se vzdržimo umeščanja ali spodbujanja tretjih oseb k umeščanju vsebin na TikTok, povezanih z izdelki za vaping in njihovimi sestavnimi deli, ki so označene kot "plačano partnerstvo" ali "#ad".
 16. 14. Oglasi, ki neposredno ali posredno spodbujajo nelicencirane izdelke za uplinjanje in njihove sestavne dele, se ne smejo pojavljati na javnih računih TikTok, ne glede na to, ali gre za "plačano" ali "neplačano" sodelovanje. To je tudi v skladu s politiko blagovnih znamk in smernicami skupnosti TikTok.

SOCIALNI MEDIJI

Twitter: Twitter na svetovni ravni strogo prepoveduje promocijo tobačnih izdelkov, njihovih dodatkov in povezanih blagovnih znamk. Ta prepoved velja za vse vrste cigaret, vključno z alternativami, ki posnemajo kajenje.

Twitter izrecno prepoveduje namerno trženje ali oglaševanje naslednjih izdelkov in storitev mladoletnikom: (Upoštevajte, da so izdelki, označeni z zvezdico, splošno prepovedani za oglaševanje v Twitterju.)

TikTok: V naši platformi ne dovoljujemo prikazovanja ali podpiranja rekreativne uporabe drog ali trgovanja z alkoholom, tobačnimi izdelki ali drogami. Naša opredelitev tobačnih izdelkov zajema izdelke za uparjanje, brezdimne ali gorljive tobačne izdelke, izdelke s sintetičnim nikotinom, e-cigarete in druge elektronske sisteme za dostavo nikotina.

Instagram: Vsebine, ki spodbujajo uporabo določenih reguliranih predmetov, kot so tobačni izdelki ali izdelki za uparjanje, izdelki in storitve za odrasle ali farmacevtske droge, so omejene. (Odstranimo vsebine, ki poskušajo prodati ali zamenjati večino reguliranih predmetov.) Z uporabo tehnologije si prizadevamo preprečiti, da bi bili posamezniki, mlajši od 16 let, izpostavljeni vsebinam, ki spodbujajo nezdravilne droge in marihuano, tudi če sledijo računu, ki deli takšno vsebino.

Facebook: Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe tobačnih ali nikotinskih izdelkov in z njimi povezanih pripomočkov, razen če se nanašajo na izdelke za opuščanje kajenja. Oglasi se morajo vzdržati podpiranja naprav za dostavo, kot so elektronske cigarete, uparjalniki ali drugi izdelki, ki simulirajo kajenje ali so namenjeni uporabi s tobačnimi ali nikotinskimi izdelki.

PREPREČEVANJE DOSTOPA OTROK DO IZDELKOV ZA UPARJANJE

1. Družba HIGS odločno podpira prizadevanja za preprečevanje dostopa mladih do naših izdelkov in drugih tobačnih izdelkov.

2. HIGS pričakuje, da bodo vsi prodajalci tobačnih izdelkov in izdelkov za uparjanje v celoti upoštevali starostne omejitve, ki jih določajo nacionalni zakoni.

3. Družba HIGS v celoti podpira upoštevanje zahtev glede embalaže, ki je odporna proti uporabi otroki, v celotni ponudbi izdelkov družbe HIGS.

4. HIGS neomajno podpira zakonodajo, ki določa kazni za trgovce na drobno ali posameznike, ki prodajajo izdelke za uparjanje mladoletnikom, in za mladoletnike, pri katerih se ugotovi, da imajo take izdelke.

5. Ustanove, ki prodajajo izdelke HIGS, vključno s prodajalnami vapinga in drugimi trgovci na drobno, pozivamo, da sprejmejo stroge politike, usmerjene proti mladoletnim osebam. Te politike naj zaposlenim naložijo, da od vsakogar, za katerega se zdi, da je mlajši od 25 let, zahtevajo identifikacijo.

6. HIGS spodbuja specializirane trgovce na drobno, ki se osredotočajo na e-cigarete in druge tobačne izdelke, da sprejmejo ukrepe, s katerimi mladoletnikom preprečijo vstop v svoje prostore ali pa mladoletnike brez spremstva nemudoma pozovejo k odhodu.

7. HIGS se zavzema za vidno namestitev opozorilnih znakov, ki bi se lahko glasili (a) mladoletnikom brez spremstva ni dovoljeno, (b) prodaja izdelkov za uparjanje mladoletnikom je prepovedana ali (c) prodaja mladoletnikom ni dovoljena.

8. Podjetje HIGS zagotavlja možnosti spletnega nakupa svojih izdelkov, pri čemer je dostop omejen na polnoletne osebe z mehanizmi, kot je neposredno preverjanje potrjenega osebnega dokumenta s fotografijo ob dostavi ali uporaba tehnologij za preverjanje starosti, ki jih omogočajo neodvisne agencije tretjih oseb, ki uporabljajo podatkovne zbirke javnih registrov.

9. Embalaža in trženjsko gradivo za izdelke za uparjanje družbe HIGS morata ne glede na zakonske zahteve vsebovati opozorilo, ki jasno navaja: "Prodaja tega izdelka mladoletnim osebam je prepovedana" ali enakovredno besedilo.

10. Družba HIGS ne sme prodajati izdelkov za enkratno uporabo, ki vsebujejo več kot 2 ml e-tekočine.

  Log in
  Sign up
  Create an account
  Log in
  Strong! Your password is excellent. You are good to go!
  By clicking the “Sign up” button, you are creating a Freepik account and therefore you agree to Freepik Company’s Terms of Use and Privacy Policy.